top of page

NAUPKAQTANGIT ILIKTIRUTINGIT AALLANNGUQPALLIANINGIT

Una ukiukhami atigi inuudjutiuvaktangit Inuinnainut, taimaa ilitturnaqhuni nuviqpiaqhimajut ilitquhivut, pitquhivut, ilitquhituqavullu. Uvani 2017 mi, Pitkuhirnikkut Ilihautiniq aullaqtiqhimajangit Iliktirutingit Aallannguqpalliniq piliriakhaq qaujihaivlutik naunaiqhiivlutik aallatqiingit pivikhangillu ingilrajunit haffumani Inuinnait atigi kinguani 150 nit ukiunganit. Ilagivlugulu makimaqtittinahuaqhugit aturnaqpiaqtumik Inuinnaqtun uqauhingit, ajuinningit qaujihaqhimaningillu ilagivluniuk miqhuqhutik ilitquhiannit atigit, una havaarijaujuq kivgaqtuivlutik inikhamut tautukhugit aallatqiit inuuhirnut aallannguqpallianingit aktuqhimajangit Inuinnait ilagiliqhugit taunanirmiunit qablunaat hilarjuanganit. 

Una Iliktirutingit Aallannguqpallianingit miqhuqtunut ilihautijut munarijauvluni uvanngat Pitquhirnikkut Ilihautiniq'it havaqatigiiktut Inirnikhait Havakhutik, Mary Avalak, Mabel Etegik unalu Annie Atighioyak. Uvanngat 2017 mit  2019 mut, hapkuat arnat tautukhimavlutik munarivlugillu ilihautigivlugit amihuujut nunalingni katimavlutik ilihautijut tiliuqhimajangit uvanngat tallimanit Inuinnait atigit takunnaqhutik 30 ukiungani angiklivallianingit uvani ilitquhituqangit inikhaat Inuinnait. Una nautkaqtauningit tamainnit atigi hivitujumik qaujiharluaqhugit, miqhudjarikhivlugillu pivikhangit, piliriakhangit, aadjigiinngittuni ilitquhituqangit iningit kivgautigijangit. Haffumani hivunngani atigi (1880), pivikhangit anngutikhaqhiuqhugit nunamit miqhukhangit ingilrutingit hanajaugaluaqtut kaugainnaqhugit nalvaarijarnit kannujaq. Qakugunngurmat atigit (1930 unalu 1950), ilitquhirijangit ihuarijamingnit aliqtikhanut, miqhuqtitat unalu angujaktit akhuuquivagaat ukiukhamut parnautikhangit taimaa qajangnaqtumik tautuinnaqhugit haffumani ilitquhituqangit piksat unalu qaujiharniq iluani aturaluaqtangit Kapaningit aquiqtuutikhamut makpiraangit.  

Annie Atighioyak and Mabel Etegik with t
Annie Atighioyak unalu Mabel Etegik iniqhimalihaaqtangit  Inuinnait Atigi takugakhangit uvani  Pitquhirnikkut Ilihautiniq

Kihiani miqhuqtunut katimavlutik ilittuqhiijut hivunikhangit uvanngat ilitquhituqangit nalaumattiarningit, una hivunikhangit havaarijakhanut turaarvigivluniuk qaujimajarnit avatigijangit Inuinnait atigit hivunngani. Una Iliktirutingit Aallannguqpallianingit piliriakhaq havagluaqhimajut uqauhikkut ajuittunut nipiliuqhugit pidjariktumik uqauhingit avatigiliqhugit Inuinnait aannuraangit unalu miqhurniagut qaujimaningit. Miqhuqtunut havakhutik ilittuqhiijut ikajuqhimalluaqtangit ilauqatauhimajut ilittuqhaijut uvanngat Inirnikhanut, taamnalu aturnaqhunilu una qaujimajangit naupkaqhiivlugit atigit ilamingnut ilannangillu. Una iniqpiaqhimajuq Iliktirutingit Aallannguqpallianingit takugakhaq ilagijaat avvautigijangit nunalingni miqhuqtunit iliktirutikhangit kititiqhimajangit ikajulluaqhugit kitunuliqaak iliktiliurlutik, atullaktakhaat, himmauhiqtakhaat miqhuujarningit iliktirutit.

pam visiting parkas.jpg
Pamela Gross pulaaqhimajuq kititiqhimaningit ilitquhituqarnut Inuinnait atigit uvani Kanatamiunit Utuqqaliqivik taidjutilik  Canadian Museum of History.
Una Inuinnaqtun numiktukhanut ilihautiniq uvani Nunavut Ilihariaqpaallirvik havaqatigivlugit Inirnikhait Iqaluktuuttiarmi nipiliuqhugit uqauhingit atigiliurnigut mikhaagut.
bottom of page