top of page
1) weasel skin

Tiriaq amia
 

Aannguat hakugikpiaqtumik ingilrutauvluni Inuinnainut pitquhingit. Una hakugingnia nanminirijangit inuup hanahimajangit, anirnialu pivikhangit uuminngaluuniit anngutikhat atuqhugit hanavluniuk.  Aannguat kakivagaat atiginut angutinut, arnat nutaqqallu tunihimavagaat nutaamik ajuinningit ajurnanngittuniglu.

​Tiriaq amingit miqhuqtauvaktut atiginut pidjarikhijaami atihimajangit aqpagiangani, numiq, uqilihimainnariangani. Tiriat atuqtauvaktut numiraangat qilaudjaktunit, miqhuqtauvaktut nahanut atiginullu idjuaqhivakhutik ingutaaqtunut numiqtunut.

1 Simon Qingnaqtuq prepares to perform i
bottom of page