1) weasel skin

Tiriaq amia
 

Aannguat hakugikpiaqtumik ingilrutauvluni Inuinnainut pitquhingit. Una hakugingnia nanminirijangit inuup hanahimajangit, anirnialu pivikhangit uuminngaluuniit anngutikhat atuqhugit hanavluniuk.  Aannguat kakivagaat atiginut angutinut, arnat nutaqqallu tunihimavagaat nutaamik ajuinningit ajurnanngittuniglu.

​Tiriaq amingit miqhuqtauvaktut atiginut pidjarikhijaami atihimajangit aqpagiangani, numiq, uqilihimainnariangani. Tiriat atuqtauvaktut numiraangat qilaudjaktunit, miqhuqtauvaktut nahanut atiginullu idjuaqhivakhutik ingutaaqtunut numiqtunut.

1 Simon Qingnaqtuq prepares to perform i